EthericLandScrape

EthericLandScrape is een installatie gebouwd in een uitsparing in het landschap met samengeperste grond. Het is een plek van contemplatie en verbinding met het grotere natuurlijke geheel: de geest van de plek. Op een locatie aan de rand van Ruigoord, waar de vruchtbare grond van het oude eiland bedekt is met opgespoten zand, graven we door ondergrondse wortelnetwerken – door tijd en bewustzijnslagen – om een tempel te bouwen voor het Symbiocene.

EthericLandScrape is an installation built into a recess in the landscape with compressed soil. It is a place of contemplation and connection to the greater natural whole: the spirit of the place. At a location on the edge of Ruigoord, where the fertile soil of the old island is overlaid with reclaimed sand, we dig down through the underground root systems – through time and consciousness to build a temple to the Symbiocene.

https://ruigoord.nl/evenement/de-oase-van-verwondering/
https://ruigoord.nl/atelier_overzicht/etheric-landscrape/