Noorda toont haar jeugd vol euritmie (NRC)

‘Het ruikt naar beton en zeep, er hangt een bordje: ‘Morele Boekhouding’. Het voormalige portiershokje van de 19de eeuwse dekenfabriek Scheltema is het eerst vertrek waar je kennis maakt met het Statisch vooruitgangsmonument…’
http://www.nrc.nl/nieuws/2008/10/14/noorda-toont-haar-jeugd-vol-euritmie-11623143-a459416Jeugd vol Euritmie